Bajrami: Për të përballur me pandeminë janë shpenzuar 143 milionë euro

Ministrja e Financave, Hykmete Bajrami para deputeteve të Kuvendit të Kosovës ka arsyetuar punën 100 ditore të dikasterin të saj.

Ajo tha se gjatë këtyre muajve sa janë në krye të ekzekutivit kanë bërë punë të mirë në bazë të buxhetit që kanë pasur.

“Është implentuar pakoja emergjente fiskale sa po kemi shkuar në ministri të Financave kemi bërë lejimin e investimeve kapitale për projekte të reja meqenëse ishin të ndaluara paraprakisht. Kemi ndihmuar komunat nga programi ekonomik me 10 milionë euro dhe iu kemi vënë në dispozicion 29 milionë euro tjera të cilat ishin të ndara në kuadër të fondit kontingjent për ligjin e pagave. Meqenëse ligji ra poshtë, atëherë këto 29 milionë euro i kanë komunat për të adresuar nevojat e tyre. Me 27 shtator kemi ndarë 87 milionë euro nga të cilat 60 milionë janë ndarë për biznese dhe po punohet që këto mjete të shpërndahen. Kemi bërë rishikimin e kornizës afat-mesme të shpenzimeve 2021-2023 dhe po përfundojmë dëgjimet tash për hartimin e buxhetit 2021”, tha ajo.

Ministrja Bajrami gjatë seancës plenare ku po raporton kryeministri për 100 ditët e para të qeverisjes së tij, tha se prej fillimit të pandemisë janë shpenzuar 143 milionë euro për t’u përballur me pasojat e saj.

“Sa i përket shpenzimeve të pandemisë, nëse iu referohemi të gjitha shpenzimeve që janë bërë në kuadër të përballje me pasojat e pandemisë gjithsej janë shpenzuar 143 milionë euro. Prej tyre 110 janë realizuar në kategorinë e subvencionet. 22.3 milionë euro në kategorinë e pagave dhe shtesave dhe 10.4 euro në kategorinë mallra dhe shërbime”, tha ajo.