Gastronomët vazhdojnë me kërkesa ndaj Qeverisë: Të shfuqizohet vendimi për ndaljen e muzikës

Gastronomët kërkojnë nga Qeveria e Kosovës që të shfuqizojë vendimin për ndaljen e muzikës në orën 21:00.

Sipas tyre ky vendim po zvogëlon afarizmin e bizneseve në një orar kur pikërisht atëherë është esenciale të lejohet dhe rritet afarizmi nga ofrimi i aktiviteteve shërbyese.

SHGK po ashtu ka kërkuar miratimin e Projektligjit për Rimëkëmbjen Ekonomike.

Njoftimi i plotë:

Janë bërë më shumë se dhjetë (10) ditë që nga lehtësimi i fundit i masave nga Vendimi i Qeverisë së Kosovës nr. 01/32 i datës 25.09.2020. Duke u bazuar në atë që është me interes për sektorin e gastronomisë, janë ndryshuar ato masa sa i përket zgjatjes së orarit të punës, lejimit të ushtrimit të aktiviteteve shërbyese në hapësira të brendshme dhe zgjatjes së orarit në kohë të pacaktuar të lëvizjes së personave fizikë jashtë shtëpive/banesave të tyre.

Sipas të dhënave të fundit të IKSHPK – së, kemi të qartë që situata lidhur me përhapjen e pandemisë COVID – 19 është dukshëm stabile edhe pas lehtësimit të masave nga Qeveria e Kosovës. Çdo ditë kemi më pak raste të reja të infektimit e më shumë raste të shërimit të personave të prekur nga ky virus. Kjo për neve tregon që sektori i gastronomisë nuk ka qenë faktor që ndikon në përhapjen e madhe të këtij virusi. Kjo tregon që gastronomia ka qenë shumë bashkëpunues në respektimin e manualit duke u kujdesur që shëndeti i popullatës është çështje me shumë rëndësi për të.

Një nga masat për të cilat sektori nuk është i kënaqur e që po aplikohet nga Vendimi i fundit, është e pikës së dytë të paragrafit të katërt, i cili lidhet me ndalimin e muzikës në ora 21:00 në subjektet që ofrojnë shërbime të gastronomisë. Kjo për arsye se po zvogëlohet afarizmi i bizneseve në një orar kur pikërisht atëherë është esenciale të lejohet dhe rritet afarizmi nga ofrimi i aktiviteteve shërbyese.

Sa i përket ndikimit të pandemisë COVID-19 lidhur me dëmet e konsiderueshme ekonomike që janë shkaktuar dhe pritet të shkaktohen, edhe pse janë bërë studime të ndryshme që tregojnë numra jashtëzakonisht negativë, askush nuk mund të parashikojë me saktësi pa përfunduar në tërësi kjo pandemi, mirëpo është evidente që kemi shumë biznese që po falimentojnë në baza ditore.

Kjo për arsye të vazhdimit të të njëjtës barrë tatimore për bizneset, qasjes së vështirë në financim, mosmbështetjes së duhur financiare në kuadër të punësimit, rënies së kërkesës agregate, mosmbështetjes për ekonomi nga sektori financiar, etj.

Shoqata e Gastronomëve të Kosovës, përveç lejimit të muzikës deri në kohën që parashihet në orarin e punës, i bën thirrje që sa më shpejt të votohet në Kuvend Projektligji për Rimëkëmbjen Ekonomike COVID-19.

Për neve si sektor që jemi të fokusuar në punësim, ky Projektligj do të ishte ndihmë shumë e madhe. Lusim që të inicohen sa më shumë incentiva që përkrahin ekonominë në përgjithësi dhe sektorin tonë në veçanti.