70 mijë euro ka paguar Masht për blerjen e maskave për nxënësit Kosovarë

Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, me rastin e fillimit të vitit të ri shkollor ka siguruar maskat mbrojtëse për të gjithë nxënësit e Republikës së Kosovës.

Për kontraten “Procedurë e negociuar për blerjen e maskave mbrojtëse për nxënësit e Republikës së Kosovës në kushte pandemie”, janë ndarë 70 mijë euro.

Bazuar në kontraten e publikuar nga Prokurimi, kontrata ka kushtuar 70 mijë euro.

Tutje, bëhet me dije se tenderi i është dhënë operatorit ekonomik “Yoobopo” Sh.P.K, dhe se  kohëzgjatja e tenderit është bërë për 12 muaj.